Locaties

Locaties zijn cruciaal bij de realisatie van laadinfrastructuur. Daarom onderzoeken we in welke gebieden naar verwachting de grootste vraag naar oplaadstations ontstaat. Wij werken vanuit een integraal plan om te komen tot een landelijk dekkend laadnetwerk. Op basis van deze kennis sluiten we graag aan bij bestaande initiatieven. Zijn die er nog niet? Dan zoeken we naar de juiste partijen om samen een nieuw publiek toegankelijk snellaadstation voor de logistiek te realiseren.

Dit is ons plan

Fase 1: Kip-ei patstelling doorbreken (2022-2024)

Als eerste willen we ervoor zorgen dat de kip-ei patstelling tussen aanbieders van laadinfra en kopers van elektrische vrachtwagens wordt opgelost. Dit doen we door proactief op verschillende locaties in Nederland publiek toegankelijke snellaadpunten te realiseren.

Fase 2: Landelijk dekkend netwerk (2024-2026)

Onze ambities zijn groot. Al in 2026 willen we een landelijk dekkend netwerk van snellaadpunten hebben. Na het doorbreken van de kip-ei patstelling in fase 1 bouwen we het netwerk verder uit.

Fase 3: Verdichten van het netwerk (2026-2028)

In deze fase verdichten we het landelijk dekkend netwerk dat in de tweede fase tot stand is gekomen. Zo is het de ambitie om in 2028 bij doorgaande routes om de 80 kilometer een snellaadlocatie te hebben.

Fase 4: Uitbreiden van de capaciteit (vanaf 2028)

Als het netwerk er is, starten we met de uitbreiding van de capaciteit op locaties waar de behoefte daarom vraagt. Zo kunnen nog meer voertuigen tegelijk, nog sneller gaan laden en zijn de gebruikers sneller met een volle accu weer op weg.

De ontwikkeling van logistiek laden is nog omgeven door veel onzekerheden. De snelheid van elektrificatie, toekomstige laadbehoeften, laadlocaties, laadtechnieken en bijvoorbeeld business cases en investeringsbereidheid zijn nog onduidelijk. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen vragen om regelmatige actualisatie van de inhoudelijke richting en aanpak.

Hier kun je ons in de nabije toekomst vinden

Rondom ZE-zones

Vanaf 2025 gelden er in verschillende binnensteden zero emissie (ZE) zones. Dat zijn gebieden waar je alleen nog maar naar binnen mag, als je een vrachtwagen zonder uitstoot hebt. Wij focussen ons op deze gebieden omdat hier naar verwachting veel elektrische vrachtwagens gaan komen en de vraag naar snellaadstations dus groot zal zijn.

Langs doorgaande routes

Snelwegen die van West-Nederland richting Duitsland gaan of een snelweg van Amsterdam richting Maastricht. Allemaal doorgaande routes die transporteurs veel gebruiken. Daarom staan ook deze wegen hoog op ons lijstje om op korte termijn de eerste oplaadfaciliteiten te realiseren. Het is onze ambitie om in Nederland op elke 80 kilometer een snellader te hebben.

Bestaande locaties

Natuurlijk kunnen we ook aansluiten bij bestaande locaties. Dan moet er wel voldoende fysieke ruimte zijn voor de snelladers, parkeerplaatsen en voor de grotere draaicirkels van vrachtwagens. Ook willen we graag locaties waar er toezicht is op de verschillende faciliteiten. Locaties waar wij aan denken zijn bijvoorbeeld truckparkings.

Langs logische rijroutes

Behalve snelwegen zijn er natuurlijk ook andere logische routes te bedenken. Ook deze locaties verliezen we niet uit het oog want ook hier moeten voldoende snellaadmogelijkheden komen.