Aanjager van een landelijk dekkend publiek toegankelijk snellaadnetwerk voor vrachtvervoer.

Voor de overstap naar elektrisch goederenvervoer is een publiek toegankelijk snellaadnetwerk nodig

De mobiliteitstransitie is in volle gang. Een belangrijke vraag daarbij is hoe je onderweg altijd bent voorzien van voldoende stroom. Naar verwachting worden de meeste vrachtwagens geladen op het depot. Daarnaast is een publiek toegankelijk snellaadnetwerk nodig om altijd met voldoende stroom onderweg te blijven. Dit geeft vertrouwen om de overstap naar elektrisch vervoer te kunnen maken.

Om dit op tijd operationeel te hebben moeten we slim samenwerken en snel beginnen

Tijd is in deze opgave cruciaal. Al in 2025 worden de eerste zero emissie (ZE) zones operationeel en netbeheerders hebben tijd nodig om laadinfrastructuur met voldoende vermogen te realiseren. LoLa zorgt voor soepele samenwerking tussen partijen om zo bestaande en nieuwe initiatieven zo snel mogelijk te realiseren. We maken bijvoorbeeld de benodigde aansluitcapaciteit tijdig inzichtelijk aan de hand van de laadbehoefte.

Ontdek LoLa

Uiteraard begin je dan op de locaties waar de grootste laadbehoefte wordt verwacht

Wij onderzoeken waar de vraag naar snelladers groot wordt. Dat combineren we met de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en de uitbreidingsplannen van de netbeheerders. Zo ontwikkelen we als eerste snelladers op de locaties waar de verwachte behoefte het grootste is. Bijvoorbeeld rondom ZE-zones. We onderzoeken ook andere locaties door heel Nederland om samen kennis op te bouwen.

Lola verbindt bestaande initiatieven …

Op dit moment zijn er al veel plannen voor snelladers op goede locaties. Daarom bouwt LoLa zélf geen laadlocaties. LoLa verbindt lokale, regionale en nationale initiatieven met exploitanten van snelladers en vervoerders.

… en realiseert slagkracht op de locaties waar veel behoefte gaat ontstaan

Op de locaties waar we wél veel behoefte verwachten maar waar nog geen initiatieven zijn, zoeken en verbinden we partijen die hier aan de slag willen gaan. Daarnaast komen we graag in contact met bestaande initiatieven, zodat gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk ontstaat.

Sluit je aan?

Wij verbinden vervoerders, exploitanten van laadinfrastructuur, eigenaren van kansrijke locaties, overheden en netbeheerders. Door slim samen te werken versnellen we samen de transitie naar duurzame mobiliteit. Sluit jij aan?