Workshops Logistiek Laden: Hoe gaat een laadplein voor E-trucks er echt uitzien?

Om Nederland goed en snel klaar te stomen voor elektrische vrachtwagens, is een publiek toegankelijk ultrasnellaadnetwerk essentieel. Het initiatief LoLa (Logistiek Laden) is daarom in het leven geroepen, vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. LoLa werkt samen met de NAL Logistiek, ElaadNL en de NAL-regio’s. Uniformiteit en interoperabiliteit in een basisnetwerk voor e-trucks is cruciaal. In dat kader organiseerde LoLa op 17 november workshops Logistiek Laden (LoLa) en Megawatt Charging System (MCS) Ready. LoLa was daarvoor te gast bij ElaadNL in Arnhem.

In het Testlab van ElaadNL nam afgelopen woensdag een groot en divers gezelschap deel aan de workshops om meer kennis te vergaren en te delen over logistiek laden. Vertegenwoordigers van vervoerders, havens, vliegvelden, regio’s en gemeenten, gingen in gesprek met elkaar en met installateurs, laadpaalexploitanten en e-truckleveranciers. Het is belangrijk dat alle relevante stakeholders inbreng hebben in de LoLa-ready norm, zodat we met de gehele markt kunnen bouwen aan een uniform en goed functionerend ultrasnellaadnetwerk voor logistiek. Het streven is om begin volgend jaar te komen tot publicatie van de LoLa- en MCS-ready normen, samen met de NAL en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Sacha Scheffer, Senior Adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat: “We moeten van de ‘wat’ naar de ‘hoe’; het idee dat er een basisnetwerk moet komen, wordt al breed gedeeld. We moeten nu kijken hoe we dit concreet in gaan vullen, met welke technieken en op welke locaties. We kunnen deels meeliften op de uitrol van elektrisch personenvervoer, maar laadinfra voor trucks heeft een eigen dynamiek en vereisten. Bijeenkomsten als dit maken die specifieke opgave behapbaar.”

Toekomstbestendig en betrouwbaar laadnetwerk

De aanwezigen deelden ervaringen vanuit hun eigen praktijk met betrekking tot het (snel)laden van zware voertuigen en de uitdagingen die komen kijken bij het realiseren van laadpleinen. De workshops gingen dieper in op laadzekerheid van het netwerk en het versterken van de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de benodigde laadinfrastructuur. Daarbij werd er ook gekeken naar wat er in de toekomst nodig zal zijn en hoe dat er daadwerkelijk uit gaat zien voor bijvoorbeeld gemeenten en andere overheden. Hoe zal een laadlocatie ingepast worden in het landschap? Hoe borgen we een betrouwbaar laadnetwerk? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk wordt om te investeren?

Willem Alting Siberg, kwartiermaker van LoLa: “We staan aan het begin van een grote omwenteling waarbij we onszelf concrete vragen moeten gaan stellen. Hoe ziet een goede snellaadlocatie voor vrachtwagens er in de toekomst uit? Van de grootte van zo’n laadplein voor trucks, de faciliteiten die er worden geboden tot de energievoorziening. Het is nu belangrijk dat we snel beginnen, maar tegelijkertijd werken aan systemen en toepassingen die toekomstbestendig zijn.”

Met de gehele sector richting de beloofde energietransitie

Het unieke aan LoLa en aan de workshops is het feit dat beslissers vanuit alle betrokken sectoren – producenten, ondernemers, overheden en energieleveranciers – samen komen om de toekomst te schetsen.

Peter Kramer, projectmanager Advanced Technology namens DAF Trucks NV: “Het is heel belangrijk dat de energie, de politiek en degenen die de auto’s maken samen gaan zitten en kijken hoe we die energietransitie die we beloofd hebben, gaan realiseren. De trucks zijn er, nu moeten we de klanten bereiken die de voertuigen kopen, maar we moeten ze ook kunnen voorzien van energie.”